Raziskave

Čuječnost

Poljanec, A. [Sigmund Freud University - Ljubljana branch]. (2022, 1. junij). Psihologija za vsakogar: Zakaj je čuječnost doma v krščanstvu (gost doc. dr. Mihael Černetič) [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=GzJPg9ZXz4o

Černetič, M. (2022). “Watch!” – Why mindfulness is at home in Christianity. Sigmund Freud University Press Ljubljana & Pot naprej.

WATCH_mindfulness_Christianity.pdf
sem_cujec_ali_cujecen.pdf

Černetič, M. (2020). Čuječno opravljaj svoje delo, pa bo dober tek imelo: Čuječnost na delovnem mestu. V A. Raspor in M. Nežič (ur.), S skrbjo za sodelavce do boljših rezultatov podjetja (str. 63–85). Perfectus.

Cujecnost_na_delovnem_mestu-Cernetic.pdf

Černetič, M. (2019). „Zberi se v srcu“ – Čuječnost v krščanski duhovnosti in v vsakdanjiku. Božje okolje, 44(3), 30–31.

zberi-se-v-srcu.pdf

Černetič, M. (2018). Čuječnost v krščanskih duhovnih praksah in stičišča s psihoterapijo. Kairos, 12(3–4), 99–123.

cujecnost_KDP_PT.pdf

Černetič, M. (2017). Čuječnost in duhovnost: Prek notranje tišine k ljubeči Tišini. Časnik – spletni magazin z mero.

Černetič, M. (2017). Čuječnost kot orodje za spoprijemanje s stresom na delovnem mestu: Tehnika STOP. Mednarodno inovativno poslovanje/Journal of Innovative Business and Management, 9(2).

cujecnost-stres-stop_tehnika.pdf

Černetič, M. (2017). Struktura konstrukta čuječnosti: Zavedanje doživljanja in sprejemanje doživljanja. Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 26, 41–51. https://doi.org/10.20419/2017.26.465

struktura_konstrukta_cujecnosti.pdf

Černetič, M. (2016). Mehanizmi delovanja čuječnosti: Primer anksioznosti. Kairos, 10(3–4), 55–82.

cernetic_cujecnost_mehanizmi.pdf
cernetic_cujecnost-anksioznost.pdf

Černetič, M. (2011). Odnos med anksioznostjo in čuječnostjo [neobjavljena doktorska disertacija]. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.

disertacija-mihael-cernetic.pdf

Černetič, M. (2009). Čuječnost. 7dni, 58(17), 40–41.

cujecnost_7dni.pdf

Luskovec, N. (2009). Čuječnost. Nebojse.si.

Černetič, M. (2005). Biti tukaj in zdaj: Čuječnost, njena uporabnost in mehanizmi delovanja. Psihološka obzorja, 14(2), 73–92.

cernetic_bititukajinzdaj.pdf
demoni_psihoterapevtov.pdf

Černetič, M. (2017). Otroška „psihopatologija“ kot odraz projekcij odraslih. Časnik – spletni magazin z mero.

Černetič, M. (2015). O brezciljnosti in (ne)zrelosti za svobodo. Časnik – spletni magazin z mero.

Černetič, M. (2014). Integrative psychotherapy and mindfulness: The case of Sara. International Journal of Integrative Psychotherapy, 5(1), 53–71.

the_case_of_sara.pdf
cujecnost_psihoterapija.pdf
cernetic_strah-tesnoba.pdf

Černetič, M. (2019). Čuječnost kot pripomoček za doseganje družinske sreče. V A. Križan Lipnik, M. Černetič in K. Valenčak (ur.), Za srečo v družini - Odkrivamo vire za učinkovitejšo vzgojo in uspešnejši razvoj otrok (str. 28–31). Založba Ajda, IBO Gomboc.

Černetič, M. (2019). Pozitivni viri: Koristna pomoč za življenje vsake družine. V A. Križan Lipnik, M. Černetič in K. Valenčak (ur.), Za srečo v družini - Odkrivamo vire za učinkovitejšo vzgojo in uspešnejši razvoj otrok (str. 11–13). Založba Ajda, IBO Gomboc.

Križan Lipnik, A., Černetič, M. in Valenčak, K. (ur.). (2019). Za srečo v družini - Odkrivamo vire za učinkovitejšo vzgojo in uspešnejši razvoj otrok. Založba Ajda, IBO Gomboc.

Černetič, M. (2019). Značajske vrline in moči: Osebnostni kapital otroka in družine. V A. Križan Lipnik, M. Černetič in K. Valenčak (ur.), Za srečo v družini - Odkrivamo vire za učinkovitejšo vzgojo in uspešnejši razvoj otrok (str. 32–37). Založba Ajda, IBO Gomboc.

Černetič, M. (2017). Čuječni pristop pri delu z otroki in mladostniki. Šolsko svetovalno delo, 21(1), 37–42.

Štadler, A., Starič Žikič, N., Borucky, V., Križan Lipnik, A., Černetič, M., Perpar, I., in Valenčak, K. (2009). Otrok in ločitev staršev: Da bi odrasli lažje razumeli otroke. Otroci.

Černetič, M. (2010). Čuječe starševstvo. Naša družina, 9/2010, 10.

cujecno_starsevstvo.pdf