Supervizija psihoterapije

Za koga?

Nudimo supervizijo za študente psihoterapije, pa tudi za že certificirane psihoterapevte.

Zakaj supervizija?

Za kvalitetno delo vsakega psihoterapevta je supervizija zelo pomembna. Pri študentih psihoterapije predstavlja enega temeljnih elementov njihovega izobraževalnega procesa. Pa tudi že izoblikovanim psihoterapevtom nudi dragoceno podporo in pomoč, neobremenjen pogled nekoga, ki se nahaja izven terapevtske diade.

Izvajalec

Doc. dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psiholog, certificirani integrativni psihoterapevt (IIPA) in supervizor (EUROCPS, IPSA). Psihoterapevtsko delo redno izvaja od leta 2009. Izobraževanje iz supervizije psihoterapije je opravil v okviru European Centre for Psychotherapeutic Studies (Velika Britanija) in Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA (Slovenija).

Zaupnost in etika

Pri izvajanju supervizije upoštevamo načelo zaupnosti in druga za supervizijo relevantna etična načela.

Značilnosti supervizije v naši ustanovi

Relacijski pristop

Izhajamo iz relacijskega pristopa k superviziji. Zato so naše supervizijske storitve posebej primerne za integrativne relacijske psihoterapevte in sorodne terapevtske modalitete. Pripadnikom drugih terapevtskih pristopov pa lahko predstavljajo dragoceno obogatitev.

Čuječnost

Ker smo kot ustanova specializirani za področje čuječnosti, lahko supervizantom nudimo tudi podporo pri različnih oblikah vključevanja čuječnosti v njihovo psihoterapevtsko delo.

Vrste in oblike supervizije

Supervizijo izvajamo v treh oblikah:

V nasprotju s psihoterapijo, kjer se v večini primerov odsvetuje izvedba na daljavo, je supervizijo psihoterapije možno dovolj kvalitetno izvajati tudi preko elektronskih komunikacij, kot sta Zoom ali Skype. Še posebno, če srečanja na daljavo kombiniramo z občasnimi srečanji v živo.

Nudimo samo supervizijo individualnega psihoterapevtskega dela, ne pa tudi partnerske ali skupinske psihoterapije.