Razstresi se!

Kaj boste v programu pridobili?

Osnova programa je urjenje čuječnosti, ki je več tisočletij priznana veščina. V zadnjih dveh desetletjih je čuječnost v svetu ena od znanstveno najbolje raziskanih in potrjenih protistresnih strategij.

V programu „Razstresi se!“ se udeleženci:

Kako poteka program?

Program obsega pet srečanj, ki se običajno izvedejo v obdobju enega meseca.

Izobraževanje temelji na praktičnih vajah in delu na konkretnih stresnih situacijah udeležencev. Udeleženci prejmejo tudi delovni zvezek z vajami in orodji, kratkimi razlagami in usmeritvami za delo doma.

Izvedba je lahko skupinska ali individualna.

Skupinska izvedba:

Individualna izvedba:

Program smo razvili v ustanovi Pot naprej in je tudi raziskovalno podprt.

Kaj pravijo udeleženci?

Cena in prijave

Prispevek za pet srečanj je 275 EUR na udeleženca.

Informacije in prijave po elektronski pošti potnaprej@potnaprej.si.

Ob prijavi prejmete ponudbo, po kateri poravnate tečajnino. Poravnati jo je treba najkasneje teden dni pred pričetkom tečaja, kar predstavlja rezervacijo mesta v skupini.

V kolikor prijavljeni odpove svojo udeležbo vsaj dva tedna pred pričetkom tečaja, mu povrnemo celotno tečajnino razen nadomestila za administrativne stroške (30 EUR). V primeru odpovedi udeleženca manj kot teden dni pred pričetkom tečajnine ne vračamo. Če izvedba programa odpade zaradi premajhnega števila prijavljenih, povrnemo 100-odstotni znesek.

Za izvedbo v zaključeni skupini (npr. v vašem delovnem kolektivu) nam pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo ponudbo (v skladu s Cenikom).

Ilustraciji: Uroš Hrovat za "Razstresi se!"