Čuječnost v poslovnem in delovnem okolju

Zakaj čuječnost na delovnem mestu?

Čuječnost pri delu ima številne koristi tako za posameznika (npr. večje delovno zadovoljstvo, večja učinkovitost pri delu) kakor za organizacijo oziroma podjetje (npr. večja produktivnost, manj odsotnosti z dela). Med najpomembnejšimi koristmi je boljše spoprijemanje s stresom.

Stres je eden od ključnih pojavov v današnjem delovanju ustanov in podjetij. Vse več organizacij se odloča za aktivno spoprijemanje z izzivi, ki jih stres prinaša. Čuječnost je z znanstvenimi raziskavami potrjena kot učinkovito orodje pri spoprijemanju s stresom.

Ena od znanstvenih raziskav dr. Mihaela Černetiča je pokazala uporabnost in učinkovitost kratke čuječnostne tehnike za spoprijemanje s stresom na delovnem mestu. Dotično tehniko spoznajo tudi udeleženci naših izobraževanj o čuječnosti v delovnih organizacijah.

Za uporabo čuječnosti pri delu ponujamo dve izobraževanji. Krajše se osredotoča predvsem na spoprijemanje zaposlenih s stresom, daljše pa vključuje še druge koristne vidike čuječnosti na delovnem mestu.

Krajše izobraževanje o čuječnosti pri delu (predavanje)

Predavanje z nekaterimi krajšimi vajami.

Udeleženci izobraževanja:

Število udeležencev ni omejeno. Trajanje dve do tri pedagoške ure.

Kaj pravijo udeleženci predavanja?

Daljše izobraževanje za čuječno delo (delavnica)

Izkustvena delavnica z veliko praktičnih čuječnostnih vaj. Udeleženci delajo na sebi v mali skupini, na lastnih konkretnih vsebinah. Spoznajo in urijo različne vidike čuječnosti v povezavi s svojim delom.

Delavnica vključuje naslednje vsebine:

Velikost skupine je do 15 oseb.

Časovna struktura: 6 pedagoških ur, vmes sta dva odmora po 15 minut.

Kaj pravijo udeleženci delavnice?

Cena in naročila

Izobraževanji se izvajata po naročilu za zaključene skupine (npr. delovne kolektive).

Za izvedbo nam pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo ponudbo (v skladu s Cenikom).