Marinka Černetič, prof. slov., specializantka integrativne psihoterapije

Po doseženi pedagoški in humanistični izobrazbi se je vključila v profesionalno edukacijo iz integrativne relacijske psihoterapije. Izobraževala se je tudi iz transakcijske analize, imago partnerske terapije, terapije sprejemanja in predanosti (ACT), Rogersovega nedirektivnega svetovanja in čuječnosti. Ima deset let izkušenj s svetovalnim delom pri telefonu za pomoč v duševni stiski. Objavlja članke s področja čuječnosti, partnerskih odnosov in starševstva ter osebne rasti. Je članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA) ter Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje (SZPS). Je poročena in ima štiri sinove.

Dejavnosti, ki jih izvaja v ustanovi Pot naprej:

  • individualna psihoterapija,
  • individualno psihosocialno svetovanje,
  • delavnice in predavanja s področja čuječnosti.

Spoznanja in koristi čuječnosti s pridom vnaša tudi v vsakdanje življenje svoje družine. V čuječnem pristopu vidi način, kako lahko družinski člani v razgibanem in mnogokrat prezahtevnem vsakdanjiku ohranjajo pristne stike, ki so vir zadovoljstva in sreče.

Reference
Članki, objavljeni na spletnem mestu Pot naprej
Strokovna bibliografija - COBISS