Kako naj vzgajam otroka za samostojnost?

Kako vzgajati otroka, da se bo razvijal v samostojnega posameznika? Kako otroku privzgajati delovne navade? O tem govori eno od strokovnih predavanj za starše, ki jh izvajamo v naši ustanovi. V njem so glavna izhodišča in priporočila, ki jih je potrebno poznati za uspešno navajanje otroka na samostojnost, strnjena v deset ključnih smernic:

1. Razvoj samostojnosti je glavna naloga vzgoje.

2. Vzdržujmo otrokovo motivacijo za samostojnost.

3. Koraki v samostojnost naj bodo ravno prav veliki.

4. Otrok naj se osamosvaja skozi igro.

5. Tudi samostojnosti se otrok uči z lastnimi poskusi.

6. Brez zgleda staršev ni prave samostojnosti.

7. Ustrezen odnos do otroka je ključen za razvoj samostojnosti.

8. Pri doseganju samostojnosti ima oče posebno pomembno vlogo.

9. Izogibajmo se neželenim pojavom v razvoju samostojnosti (npr. strah pred neuspehom, perfekcionizem).

10. Vaja dela mojstra – če mojster dela vajo.

Dr. Miha Černetič

Pin It