V Mariboru potekajo srečanja skupine, namenjene razvijanju čuječnosti v vsakdanjem življenju. Skupino vodi doc. dr. Mihael Černetič, psiholog in psihoterapevt. Srečanja potekajo vsak drugi in četrti četrtek v mesecu od 10.30 do 12.00.

V skupini je prostih še nekaj mest in če bi želeli postajati čedalje bolj čuječni na različnih področjih svojega življenja (npr. pri poklicnem delu ali študiju, v partnerskem odnosu, v starševstvu, pri prostočasnih dejavnostih), ste vabljeni, da se skupini pridružite. Skupina bo štela največ 10 članov. Zaželeno je predhodno poznavanje osnov čuječnosti, vendar ni pogoj za vključitev v skupino.

Za več informacij nas kontaktirajte.