Doc. dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psih., certificirani integrativni psihoterapevt (IIPA), supervizor v edukaciji (ECPS, IPSA)

Je univerzitetni diplomirani psiholog, doktor psiholoških znanosti, integrativni psihoterapevt (certificiran pri Mednarodni zvezi za integrativno psihoterapijo - IIPA), docent za področje psihoterapevtske znanosti in supervizor v edukaciji. Izobraževal se je tudi iz transakcijske analize (TA 101), EMDR (1. in 2. stopnja), imago partnerske terapije, kognitivno-vedenjske terapije, logoterapije, nevrolingvističnega programiranja ter iz čuječnostnih pristopov pomoči (MBCT in drugo). Iz supervizije se izobražuje v okviru European Centre for Psychotherapeutic Studies (Velika Britanija) in Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA (Slovenija). Ima evropsko diplomo iz psihologije (EuroPsy certifikat) in pedagoško-andragoško izobrazbo. Poleg dela v zasebni praksi poučuje na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor.

Velja za enega vodilnih strokovnjakov na področju čuječnosti (angl. mindfulness) v Sloveniji, uveljavljen pa je tudi v tujini. Iz pristopov pomoči, ki temeljijo na čuječnosti, se je med drugim izobraževal v okviru Bangor University (Velika Britanija). Na temo čuječnosti je tudi doktoriral. Že več kot desetletje razvija in izvaja številne čuječnostne programe. Delavnic, predavanj in seminarjev s področja čuječnosti, ki jih je izvedel, se je doslej udeležilo že več tisoč ljudi. Čuječnost predstavlja tudi glavno področje njegovega znanstvenega raziskovanja. S strokovnimi in znanstvenimi prispevki redno sodeluje na strokovnih srečanjih (konferencah, posvetih ipd.) ter v različnih strokovnih in poljudnih publikacijah. Je član Mednarodnega združenja za integrativno psihoterapijo (IIPA), Društva psihologov Slovenije (DPS), Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA) ter Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje (SZPS). Je poročen in oče štirih otrok.

Izvaja individualno psihoterapijo, individualno in partnersko psihološko svetovanje, individualno in skupinsko supervizijo ter različne strokovne delavnice, predavanja in seminarje. Pri svojem delu izhaja iz prepričanja, da je za celostno razumevanje človeka potrebno upoštevanje miselne, čustvene, telesne, vedenjske in duhovne dimenzije ter njihove medsebojne povezanosti. Integracija in predelava vsebin na teh dimenzijah predstavlja proces osebnostne rasti in zdravljenja. V svoje delo med drugim vključuje tudi strategije čuječnosti in spoznanja pozitivne psihologije.

Reference
Strokovna bibliografija - COBISS
Raziskovalni profil ResearchGate