Pot naprej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ČUJEČNOST

Makovec, U., in Oprčkal, B. (2018). “Ljudje se v partnerskem odnosu obnašajo potrošniško: skupaj bova, dokler bo lepo”. Aleteia.si.

Černetič, M. (2017). Čuječni pristop pri delu z otroki in mladostniki. Šolsko svetovalno delo, 21(1), 37–42. 

Černetič, M. (2017). Čuječnost in duhovnost: Prek notranje tišine k ljubeči Tišini. Časnik – spletni magazin z mero.

Černetič, M. (2017). Čuječnost kot orodje za spoprijemanje s stresom na delovnem mestu: Tehnika STOP. Mednarodno inovativno poslovanje/Journal of Innovative Business and Management, 9(2).

Černetič, M. (2017). Struktura konstrukta čuječnosti: Zavedanje doživljanja in sprejemanje doživljanja. Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 26, 41–51. https://doi.org/10.20419/2017.26.465

Černetič, M. (2016). Mehanizmi delovanja čuječnosti: Primer anksioznosti. Kairos, 10(3–4), 55–82.

Černetič, M. (2016). The relationship between anxiety and mindfulness: The role of mindfulness facets, implicit anxiety, and the problem of measuring anxiety by self-report. Psihologija, 49, 169–183. http://doi.org/10.2298/PSI1602169C

Černetič, M. (2014). Integrative psychotherapy and mindfulness: The case of Sara. International Journal of Integrative Psychotherapy, 5(1), 53–71.

Černetič, M. (2011). Kjer je bil id, tam naj bo... čuječnost – Nepresojajoče zavedanje in psihoterapija. Kairos, 5(3–4), 23–34.

Černetič, M. (2010). Čuječe starševstvo. Naša družina, 9/2010, 10.

Černetič, M. (2009). Čuječnost. 7dni, 58(17), 40–41.

Luskovec, N. (2009). Čuječnost. Nebojse.si.

Černetič, M. (2005). Biti tukaj in zdaj: Čuječnost, njena uporabnost in mehanizmi delovanja. Psihološka obzorja, 14(2), 73–92.


RAZVOJ IN VZGOJA

Černetič, M. (2017). Otroška „psihopatologija“ kot odraz projekcij odraslih. Časnik – spletni magazin z mero.

Černetič, M. (2015). O brezciljnosti in (ne)zrelosti za svobodo. Časnik – spletni magazin z mero.

Štadler, A., Starič Žikič, N., Borucky, V., Križan Lipnik, A., Černetič, M., Perpar, I., in Valenčak, K. (2009). Otrok in ločitev staršev: Da bi odrasli lažje razumeli otroke. Ljubljana: Otroci.


DRUGO

Psihoterapevtka Barbara Repinc (Naklo pri Kranju)

Spletna stran Alenke Rebula – Stran je posvečena osebnostni rasti in je bogato založena z gradivom.

 

Dobro je preprosto in jasno; slabo pa je zavajajoče raznoliko. Resnica je preprosta, laž je raznolika.

- Origen