Čuječnost in akcija

Na prvi pogled se zdi, da je čuječnost statična ter v nasprotju in celo v konfliktu z delovanjem, z akcijo. Brez dvoma je tudi delovanje v življenju zelo pomembno, saj v življenju ne mine dan, ko ne bi bilo potrebno česa opraviti ali kaj postoriti. Brez delovanja in akcijskega pristopa k življenju torej preprosto ne gre.

K dejavnostim lahko pristopimo na dva načina. Prvi način je zaletavo, impulzivno, s čimer pogosto »udarimo mimo«. V takih primerih pogosto reagiramo zgolj iz navala čustev ter iz tako imenovanega »avtomatskega pilota«. Drugi način pa je, da se delovanja lotimo umirjeno in premišljeno, kar ima za posledico tudi bistveno boljše rezultate.

Čuječnost nam omogoča, da se v sebi najprej zberemo in osrediščimo (fokusiramo) in nato pri delovanju izhajamo iz tega svojega centra. Kot že rečeno, so dejanja, ki izhajajo iz čuječnosti, dosti bolje izbrana in učinkovita. Ne delujemo iz avtomatskega pilota, temveč storimo, kar in kolikor je dejansko potrebno (in optimalno) v dani situaciji.

Dr. Elisha Goldstein predlaga tehniko, ki nam je lahko v pomoč pri čuječnem delovanju. Izvajamo jo v štirih korakih:

Prvi korak: Ustavi se!

Drugi korak: Vdihni in izdihni. Opazuj svoje dihanje.

Tretji korak: Opazuj se, kako si: svoje misli, čustva, razpoloženje, želje, telesne občutke ipd.

Četrti korak: Stori, kar je v tistem trenutku najbolj relevantno!

Ko se lotimo nekega opravila, je za njegovo uspešno izvedbo in dokončanje pomembna volja. Ta pomembni koncept s področja psihologije zavestnosti je povezan tudi s čuječnostjo. Kajti volja, ki izhaja iz čuječnega stanja, je močnejša in ima večjo »udarno moč«. Tako volja kakor tudi čuječnost izhajata iz čelnega režnja v možganih in oba procesa se uvrščata v sklop izvršitvenih funkcij, za katere velja, da so izjemno pomembne za človekovo smiselno in uspešno delovanje in življenje.

Zanimivo je, kako je čuječnost globoko povezana s pojmi humanistične psihologije (kot so npr. volja, smisel in drugi koncepti), pa tudi s sodobno nevroznanostjo (kjer je preučevanje izvršitvenih funkcij že nekaj časa v stalnem porastu).

Dr. Miha Černetič

Pin It