Kako čuječnost pomaga pri spoprijemanju z anksioznostjo

Pri spoprijemanju z anksioznostjo oz. tesnobo je lahko čuječnost v veliko pomoč. Čuječnostni pristop k anksioznosti je dobro predstavljen v devetih vpogledih na to temo, ki jih je podal Christopher Germer. Trditve se nanašajo predvsem na paniko, vendar veljajo za anksioznost v splošnem.

  1. Anksioznost je življenjsko dejstvo. Ščiti nas pred nevarnostjo. Vgrajena je v živčni sistem in neizogibna.

  2. Ne moremo natančno kontrolirati, kdaj, kje in kaj čutimo ali mislimo. Mentalni dogodki se zgodijo v možganih, pogosto še preden se jih zavemo.

  3. Poskusi, da bi kontrolirali svoje doživljanje ali se mu izognili, so brez pomena; pogosto stvari še poslabšajo.

  4. Možgani so zmotljivi. Ko smo panični, zaznavajo nevarnost, čeprav je ni.

  5. Problemi nastanejo, ko verjamemo reakcijam telesa na zmotni alarm, ki so ga sprožili možgani. Trpimo zaradi grozljive iluzije.

  6. Panika ni nikoli večna. Ima začetek, sredino in konec.

  7. Zdravljenje je postopni proces preusmerjanja pozornosti k strahu, podrobnega raziskovanja strahu, ko se ta pojavi, in spoprijateljitve z njim.

  8. Naš napredek se ne meri po tem, kako redko smo panični, temveč v kolikšni meri sprejemamo svojo anksioznost.

  9. Zdravljenje vključuje odpravo iluzij o naših strahovih. Slednji tako postanejo običajni mentalni dogodki, ki se dogajajo v možganih.

Vir:

Germer, C. K. (2005). Anxiety disorders: Befriending fear. V C. K. Germer, R. D. Siegel in P. R. Fulton (ur.), Mindfulness and psychotherapy (str. 152-172). New York: Guilford Press.

 

Pin It