Kako dobro Slovenci poznamo čuječnost?

Od oktobra 2011 pa do januarja letos je na naši spletni strani potekala anketa z naslovom „Kako dobro poznate čuječnost?“.

V dobrih sedmih letih so obiskovalci našega spletnega mesta oddali 309 glasov, ki so se med pet ponujenih možnosti razporedili takole:

  • Največ sodelujočih (dobra tretjina) je navedlo, da poznajo osnove pojma čuječnost. Takih je bilo 113 oseb (36,6 %).
  • Dobra petina udeležencev anketiranja (69 sodelujočih ali 22,3 %) jih je odgovorilo, da so za izraz čuječnost že slišali, vendar ne vedo, za kaj gre.
  • S čuječnostjo je po samooceni dobro seznanjenih prav tako približno petina udeležencev (64 oseb oziroma 20,7 %).
  • Šestina jih še nikoli ni slišala za čuječnost (51 sodelujočih ali 16,5 %).
  • Najvišjo raven poznavanja čuječnosti (odgovor „Za čuječnost sem pravi strokovnjak“) pa je v naši anketi označilo 12 posameznikov, kar predstavlja 3,9 % (približno eden od šestindvajsetih).

Kar 61 odstotkov sodelujočih v anketi je označilo vsaj poznavanje osnov čuječnosti. Zato lahko sklenemo, da med Slovenci (vsaj kar zadeva naše spletne obiskovalce) čuječnost nikakor ni (več) nekaj nepoznanega.

Marinka Černetič

Pin It