Spletni članki

Kratki prispevki o čuječnosti, psihoterapiji, osebnostnem razvoju in še čem

Čuječnostni pristop pri delu z otroki in mladostniki

Čedalje več staršev, učiteljev in vzgojiteljev si želi uporabljati čuječnost pri svojem ukvarjanju in delu z otroki oziroma mladostniki. V pomoč pri tem je lahko članek dr. M. Černetiča, ki je izšel v najnovejši številki revije Šolsko svetovalno delo. Članek izhajajoč iz znanstveno utemeljenega modela prinaša številne praktične napotke in vaje za čuječno delo z omenjeno populacijo.

Več podatkov o članku:

Černetič, M. (2017). Čuječni pristop pri delu z otroki in mladostniki. Šolsko svetovalno delo, 21(1), 37–42.

Povzetek članka:

Čuječnost je nepresojajoče, sprejemajoče zavedanje svojega doživljanja v sedanjem trenutku. Čuječni pristop pri delu z otroki in mladostniki vključuje čuječnost na dveh ravneh: Na prvi ravni odrasli s pomočjo nepresojajočega zavedanja poglablja svoj uvid v dogajanje v otrocih, s katerimi dela, na drugi ravni pa s čuječnostjo krepi poznavanje in kontakt s svojimi lastnimi notranjimi procesi oz. odzivi. V članku je teoretično, pa tudi praktično s konkretnimi vajami, predstavljenih pet elementov čuječnosti, ki izražajo ugoden vpliv pri delu z otroki in mladostniki. Ti elementi so poslušanje s polno pozornostjo, nepresojajoče sprejemanje sebe in otroka, zavedanje svojih in otrokovih čustev, samoregulacija v odnosu z otrokom ter sočutje zase in za otroka. Potencial čuječnosti pri delu z otroki in mladostniki je v Sloveniji zaenkrat izkoriščen le v majhni meri, kar ponuja precejšnje možnosti za razvoj na tem področju v prihodnje.

Pin It

Sorodni članki