Spletni članki

Kratki prispevki o čuječnosti, psihoterapiji, osebnostnem razvoju in še čem

Celostno prakticiranje čuječnosti na telesni, duševni in duhovni dimenziji

Celota človekove osebe vključuje tri temeljne razsežnosti, in sicer telesno (fizično), duševno (psihično) ter duhovno. Če naj bo prakticiranje čuječnosti celostno, obsega vse tri navedene dimenzije.

Najbolj očitna raven posameznika je telesna. Zato je zavedanje in s tem čuječnost najlaže začeti na tej ravni, s čutnimi zaznavami. Kaj v tem trenutku vidim? Kaj slišim? Kaj voham, okušam, tipam? Pomembni so tudi notranji telesni občutki: Kako se tukaj in zdaj počuti moje telo, kot celota kakor tudi njegovi različni deli? Ker ljudje na svetu živimo v telesu, je pri čuječnosti zavedanje telesa pomembna izhodišča točka ter osnova za čuječnost na drugih dveh dimenzijah.

Govorimo lahko o tako imenovani utelešeni čuječnosti (angl. embodied mindfulness). Ljudje smo celostna bitja in normalno je, da pri čuječnosti, kakor pri naših drugih dejavnostih, sodeluje telo. Čuječnost se zato čestokrat povezuje s telesnimi vidiki, kot sta dihanje in hoja. Tudi zaznave kot posledica delovanja naših petih čutov so del telesne izkušnje.

Seveda se čuječnost ne konča pri telesnem izkustvu. Nadaljuje se s čuječnim doživljanjem duševnih (psihičnih) fenomenov, kot so misli, čustva, volja, potrebe in želje. Najrazličnejše misli in čustva pomembno zaznamujejo naš vsakdanjik. Prisotni so veliko večino našega budnega časa in ustvarjajo plast psihološkega dogajanja, skozi katero se je pravzaprav težko prebiti, da dosežemo globlje ravni svojega bitja.

Za polno in zaokroženo življenje je doseganje in upoštevanje teh globljih ravni nepogrešljivo. Gre za duhovno dimenzijo posameznika. Če naj bo čuječnost celostna, prodira tudi v globine posameznikovega bitja, vse do njegovega noetičnega, duhovnega jedra.

Celostno prakticiranje čuječnosti tako vključuje, kot že omenjeno, vse tri dimenzije človekove osebe – telesno, duševno in duhovno. Seveda pa je dogajanje na vseh navedenih razsežnostih medsebojno povezano in prepleteno. Ker je človek celota, se njegovo življenje v realnosti odvija istočasno na telesni, duševni in duhovni ravni.

Celo takrat, kadar se posameznik tega ne zaveda. Čuječnost tako predstavlja tudi način, kako lahko poglabljamo zavedanje svoje celostnosti.

Dr. Mihael Černetič

Pin It

Sorodni članki